REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

„DURACELL CARS”

Campania publicitara destinata  consumatorilor persoane fizice

Perioada campaniei: 27 Mai – 30 Iunie 2017

 

SECTIUNEA 1. AGENTIA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania „DURACELL CARS” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata si desfasurata de catre Duracell Poland Sp. z o.o cu sediul in Varsovia, Birourile Metropolitane, Pl. Pilsudskiego 3, Polonia, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. 0000563180, cod unic de inregistrare  PL5242781475 numita in cele ce urmeaza „Agentia”.

Campania promotionala este desfasurata pentru si in numele Duracell Poland Sp. z o.o , co – responsabil pentru aceasta campanie, de catre SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

Agentia este înregistrata ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și a operatorului său de Marketing Direct, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Legea 677/2001”). Agentia se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi.

Pe perioada Campaniei, Agentia si Agentia, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vor desfășura următoarele activități:

 • Vor prelua prin intermediul campului de înscriere de pe platforma online a Campaniei următoarele date personale: numărul de telefon mobil folosit pentru înscrierea numarului bonului fiscal înscrierii în Campania publicitara Duracell „DURACELL CARS”.
 • Vor administra, în condiții de deplină siguranță baza de date cu înscrieri prin SMS.
 • Agentia va gestiona procedura de validare a câștigătorilor, cea care se va face prin înregistrarea unei copii a cărții de identitate, pentru a face dovada vârstei minime admise pentru participarea la Campanie, anume, 18 ani, condiție valabilă pentru fiecare categorie de premii, și prin dovada deținerii bonului fiscal cu care participantul a achizitionat pachetul Duracell, conform prevederilor prezentului Regulament.
 • Agentia va colecta datele suplimentare necesare livrării premiilor câștigătorilor validați, cum ar fi, dar fără a se limita la, nume și prenume, adresa de livrare a premiului sau alte informații care permit expedierea, respectiv înmânarea în bune condiții a premiilor;
 • Vor susține linia informativă a campaniei în vederea acordării de informații/detalii cu privire la prezenta Campanie, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-18:00, la numarul de telefon cu tarif normal 714.240, doar în perioada desfășurării campaniei publicitare, 27 Mai – 30 Iunie 2017;
 • Agentia va asigura validarea și identificarea câștigătorilor în condițiile stabilite prin prezentul Regulament Oficial.

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este obligatoriu pentru toti participantii la Campanie  si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Decizia de derulare a Campaniei conform  regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Agentia si Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau  schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în 24 de ore de la data publicarii actului adițional ce conține aceste modificări pe www.duracell.ro .

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, , cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania, organizata pe teritoriul Romaniei, in perioada 27 Mai 2017, ora 00:00:00 – 30 Iunie 2017, ora 23:59:59, se desfasoara in toate magazinele (puncte fizice de vanzare) de pe teritoriul Romaniei unde se comercializeaza produsele participante,  cat si prin intermediul magazinelor virtuale, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice  careau varsta de 18 ani impliniti la data inscrierii si care, respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare, individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit, , precum si angajatii Agentiei, ai Organizatorului si/sau ai companiilor implicate in organizarea Campaniei si ai societatilor care desfasoara activitatea  de distributie pentru Organizator. .

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

In cazul in care oricare dintre partile implicate in organizarea, desfasurarea si implementarea Campaniei, inclusiv,  Participantii   la Campanie incalca drepturile si/ sau desfasoara acte si/ sau fapte care in mod rezonabil sunt de natura sa afecteze  imaginea orIcareia dintre partile implicate, respectiv a Agentieii, a Organizatorului, a societatii care desfasoara activitatea de distributie pentru Beneficiar si/sau a altor Participanti, , acesta va raspunde conform prevederilor legale.
De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va atrage consecintele juridice de rigoare, fara a exclude posibilitatea ca persoana respectiva sa fie eliminata din Campanie.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

La această Campanie participă următoarele produse care se comercializeazǎ pe teritoriul României, dupa cum urmeaza: toate produsele marca Duracell, respectiv: toate tipurile de baterii, inclusiv bateriile destinate echipamentelor auditive, toate tipurile de incarcatoare si toate tipurile de acumulatori.

La Campanie participa doar produsele mentionate mai sus („Produsele Participante”), care sunt comercializate in toate magazinele de pe teritoriul Romaniei, inclusiv produse comercizalizate prin intermediul magazinelor virtuale (online).

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania se va desfășura sub forma unei loterii publicitare, în cadrul căreia sunt desemnați câștigătorii premiilor oferite de Organizator. Desemnarea câștigătorilor se va face pe baza unui program informatic de extrageri specializat.

Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • Participantii trebuie sa aiba drept de participare conform Sectiunii 4 de mai sus;
  • Participantul trebuie sa achizitioneze minim 1 pachet Duracell care contine minumum 1 (unu) produs in ambalajul original,  conform sectiunii 5 (1) prezentului Regulament Oficial, in perioada 27 Mai 2017 – 30 Iunie 2017.
  • Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea prin SMS a textului DURACELL, insostit de numarului de bon fiscal, respectiv al facturii, prin care s-a efectuat achizitia produselor participante la Campanie (Sectiunea 5) la numarul de telefon 1800  (numar cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange si Telekom ).
  • Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata in Sectiunea 3 a prezentului Regulament;

In cazul in care achizitiile de Produse Participante se realizeaza de catre consumatorii persoane fizice din magazinele virtuale (online) si numai in situatia in care acestia nu primesc bon fiscal sau chitanta aferenta achizitiei ci numai factura de achizitie, inscrierea in Campanie se va face cu numarul facturii.
In acest sens, orice referire la notiunea de “numar bon fiscal”, va fi citita si interpretata inclusiv ca referire la “numar factura”.

Din lista numerelor de telefon care au inscris numarul bonului fiscal prin sms  la 1800 (numar cu tarif normal) in perioada Campaniei,  se vor extrage cu asistenta notariala, cu ajutorul platformei http://www.odm.ro/extragere, 200 de castigatori astfel:

-Participantii care au inscris numarul bonului fiscal in perioada 27 Mai 2017 – 30 Iunie 2017 vor participa la extragerea care va avea loc la data de 05 Iulie 2017.  Se vor extrage in mod aleatoriu 200 de castigatori si 200 de rezerve aferente acestora;

Numarul de telefon cu care se inscrie numarul de bon fiscal  prin SMS la 1800 serveste drept mod de identificare pentru castigatori.

Un participant unic poate efectua un numar de maxim 10 inscrieri pe zi, utilizând un singur număr de telefon, iar pentru cea de-a 11-a inscriere, participantul va primi un SMS că a atins limita maximă de inscrieri zilnice.

Un numar de bon fiscal prin care s-a achizitionat  un produs participant la Campanie poate fi inscris in Campanie o singura data.

In vederea validarii ca si castigatori, participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul/bonurile fiscale/in original, ce atesta achizitia produselor participante la Campanie, pentru validarea ulterioara a premiului.  Bonul trebuie sa fie din perioada Campaniei, si anume datat  cu o data cuprinsa in perioada 27.05.2017 (ora 00:00:00) – 30.06.2017 (ora 23:59:59). Pentru claritate, bonul/bonurile fiscal/e trebuie sa indice exact denumirea Produsului Participant/ Produselor Participante achizitionat(e) de catre Participant.

In urma inscrierii numarul de bon fiscal in Campania promotionala, Participantul va primi unul dintre mesajele de raspuns de mai jos corespunzator situatiei in care se afla:

 • Daca numarul de bon fiscal este inscris in perioada 27.05.2017 – 30.06.2017 , in limita a 10 numere pe zi, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Felicitari! Te-ai inscris in campania”Duracell Cars!!”Pastreaza  bonul fiscal pentru validare.

 • Daca dupa acelasi numar de telefon se trimit mai mult de 10 mesaje de inscriere pe zi, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Ai depasit deja limita de 10 inscrieri pe zi conform cu Regulamentul! Te asteptam si maine cu noi inscrieri!

 • Daca un numar de bon fiscal  este inscris dupa data de 30.06.2017, dupa ce se depaseste limita de 10 numere, respectiv in ultima zi de Campanie, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Ai depasit deja limita de 10 inscrieri pe zi conform cu Regulamentul! Azi e ultima zi de campanie, asadar nu te mai poti inscrie.

 • Daca un numar de bon fiscal va fi trimis de mai multe ori de pe acelasi numar, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul raspuns:

Ai efectuat deja o inscriere similara .Pentru noi sanse la premii te rugam sa faci o noua achizitie si sa trimiti SMS la 1800 cu un alt numar de bon fiscal! Succes!

 • Pentru fiecare SMS trimis inainte de data și ora începerii Campaniei, indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, participantul nu va primi un mesaj de raspuns in legatura cu prezenta Campanie.
 • Pentru fiecare SMS trimis dupa data si ora inchiderii Campaniei, indiferent de cate numere de bon fiscal trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Campania s-a incheiat! Felicitari castigatorilor! Va invitam sa participati si la campaniile viitoare!

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE

 • Premiile, acordate prin extragere electronica pe http://www.odm.ro/extragere, acordate in cadrul acestei Campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Nu se poate acorda contravaloarea premiilor  in bani sau alte produse.

Denumire premiu Nr. premii Cost unitar/ per bucata Valoarea totala a castigurilor/ premiilor*
Dickie Toys Disney Cars – Fulger McQueen 200 138,68 lei 27.736 lei

 

*Valoarea castigurilor contine TVA acolo unde este cazul.

Un Participant unic, definit de acelaşi nume si prenume, adresa si de acelasi numar de telefon, poate câştiga în cadrul prezentei Campanii mai multe Premii, daca indeplineste in mod cumulativ conditiile mentionate mai sus.

 • Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 27.736 lei (aceasta valoare contine TVA, acolo unde este cazul).

 In ceea ce priveste participarea la aceasta Campanie, Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia costului de achizitionare a produselor participante la Campanie. .

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu primesc contravaloarea in bani a premiilor, nu au posibilitatea de a schimba aceste premii cu alte bunuri, respectiv servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

In cadrul Campaniei se vor acorda un număr de 200 premii, conform tabelului de mai sus. Agentia isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei, prezentate la sectiunea 7, (1). Orice modificare a prezentului Regulament, inclusiv cu privire la castigurile oferite va fi adusa de indata la cunostinta publica tuturor persoanelor interesate, prin publicarea pe pagina de internet a Agentieii, www.pella.ro, Sectiunea Regulamente, respectiv: www.pella.ro/regulamente .

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE Conditii de validare a inscrierilor

Pentru ca un numar de bon fiscal sa fie considerat inscris in Campanie, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Sectiunea 4;
 • Numarul de bon fiscal inscris prin SMS la  1800 (numar cu tarif normal operabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom)  sa fie valid, real, neinscris anterior la 1800;
 • Numarul de bon fiscal/ numarul facturii  sa fie inscris prin SMS la numarul 1800 (numar cu tarif normal operabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom) in perioada desfasurarii Campaniei;
 • Va fi invalidat orice numar de bon fiscal  inscris in Campanie, daca, in urma extragerii, Participantul nu se va putea face dovada existentei fizice a bonului fiscal;
 • Pe bonul fiscal care face dovada achizitiei produsului trebuie sa apara cel putin 1 pachet Duracell care contine minimum 1 produs in ambalaj original;

Nu vor fi luate in considerare SMS-urile trimise la 1800 in urmatoarele conditii:

 • daca acestea sunt facute in afara perioadei de desfasurare a Campaniei, astfel cum aceasta a fost definita conform art. 3 (1) din prezentul Regulament;
 • daca acestea au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial.;

Conditii de validare a castigatorilor si acordarea premiilor

Fiecare castigator al unuia din premiile Campaniei  va fi contactat telefonic pe numărul de telefon folosit la înscrierea prin SMS, de catre un reprezentant al Agentieii, S.C Essa Sales & Distribution S.R.L in vederea inceperii procesului de validare si, dupa caz, pentru a i se comunica detaliile de primire a premiului.

Fiecarui castigator contractat de catre Organizator i se va solicita telefonic acordul pentru introducerea și prelucrarea datelor personale ce urmează a fi comunicate telefonic în vederea atribuirii premiului. Dacă sunt de acord, câștigătorii vor comunica telefonic următoarele date personale: nume, prenume, adresa completa, adresa de email.

Pentru a intra in posesia premiului, Participantii  care au numere de bon fiscal castigatoare trebuie:

 • sa indeplineasca conditiile de inscriere amintite in cadrul sectiunii 8 si dreptul de participare de la sectiunea 4;
 • sa poata fi contactat la numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori;
 • numarul de telefon declarat serveste drept mod de identificare pentru castigatori;
 • in momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa si copie dupa CI;
 • sa trimita, la cerere, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, la numarul de fax sau  la adresa de e-mail indicata in urma contactarii telefonice, sau, dupa caz, prin posta, copia bonului fiscal ce atesta achizitia produselor participante la Campanie.
 • daca un Castigator  nu va face dovada existentei fizice a bonului fiscal, in original, acestuia ii va fi invalidat castigul, nemaintrind in posesia premiului respectiv.

Pentru motive temeinice, Agentia isi rezerva dreptul de a verifica orice bon fiscal inscris in Campanie la un moment dat.

Desemnarea castigatorilor:

Castigatorii vor fi desemnati pe perioada Campaniei, in urma tragerilor la sorti/ extragerilor mentionate la Sectiunea 6.

Lista completa a castigatorilor Campaniei va fi afisata pe site-ul www.pella.ro/regulamente  in maxim 40 de zile lucratoare de la data incetarii Campaniei.

Tragerile la sorți sunt evenimente publice. La cerere, orice persoană poate fi prezenta la aceste evenimente. Cererea va fi făcută, în scris, la adresa Agentieii, respectiv, Strada Siret, nr. 50, Bucureşti, Sector 1,  iar Participantul interesat sa fie prezent in momentul tragerii la sorti trebuie sa depuna toate diligentele pentru a se  asigura ca cererea sa ajunge la Organizator cu minimum 3 zile lucrătoare înaintea de data desfăşurării evenimentului.

Tragerea la sorţi electronica pentru desemnarea castigatorilor premiilor se va efectua în prezenţa unui reprezentant  Essa Sales & Distribution implicat în organizarea Campaniei si va fi asistata de un notar public. La tragerea la sorti participa toate numarele de bon fiscal primite, inscrise prin SMS la 1800,  in perioada 27 Mai 2017 – 30 Iunie 2017. Se vor extrage 200 de castigatori si 200 de rezerve aferente acestora. Agentia isi rezerva dreptul de a apela la cate o rezerva in ordinea extragerii lor, in cazul in care castigatorul extras a incalcat termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial,  refuza premiul sau nu poate fi contactat in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii. Castigatorul va fi contactat  telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti pentru confirmarea participarii, pentru colectarea datelor  (bon fiscal, document de identitate valabil la data validarii ca si castigator) şi pentru a i se comunica toate informatiile necesare pentru a intra in in posesia premiului.

In cazul in care un castigator nu poate fi contactat in perioada  prevazuta, va fi invalidat si se va trece la validarea rezervelor, in ordinea in care au fost desemnate, pana la acordarea premiului, urmand acelasi proces de validare.

Pentru validarea premiului, castigatorul trebuie sa trimita in maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii  telefonice o copie a bonului in baza caruia a fost desemnat castigator , prin fax sau email la o adresa ce va fi comunicata de catre Organizator in momentul contactarii.

In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul nu se mai acorda şi va rămâne în proprietatea Duracell.

Acordarea premiilor

Modalitatea de acordare a premiilor este urmatoare: dupa extragerea castigatorilor, un reprezentant al Agentieii, SC  Essa Sales&Distribution SRL va incerca, in 12 zile lucratoare, sa ia legatura cu castigatorii, pentru a ii anunța ca, prin tragere la sorți, au câştigat un premiu. Castigatorii vor fi informati în legătura cu Premiul câştigat şi procedura de validare.

Pe parcursul celor 12 zile, reprezentanții Agentieii vor încerca stabilirea contactului cu Câştigătorii, apelând  numărul de telefon folosit la înscrierea prin SMS, de minim 5 ori, în intervale orare diferite (10.00 – 18.00). Dacă, din motive independente de voința Agentieii, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator în condițiile stabilite (are telefonul închis sau nu răspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, în termen de maxim 6  zile lucrătoare de la data extragerii, Premiul nu se mai acorda şi va rămâne în proprietatea Agentieii .

In cazul in care Participantii trasi la sorti ca si castigatori/ rezerve raspund la telefon, li se va solicita acordul pentru furnizarea datelor personale nume, prenume, adresa completă, număr de telefon) si daca sunt de acord, vor fi rugați să furnizeze datele personale (nume, prenume, adresa completă, număr de telefon, copie CI) pentru a fi validați şi să trimită, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunțării, o copie scanată de pe bonul fiscal cu care au facut achizitia Produsului Participant la Campanie si o copie dupa CI, prin una dintre următoarele metode:

 • prin fax, la numărul 021 224 05 20. Faxul trebuie să conțină copia bonului fiscal şi copia actului de identitate, numele, prenumele, adresa completa a Participantului şi numărul de telefon;
 • prin e-mail la adresa  „ duracell@pella.ro” copia bonului fiscal care atesta achizitia produsului participant la Campanie trebuie scanata în format jpg.  sau pdf.  şi ataşate, subiectul e‐mailului trebuie să fie numele Campaniei, iar în corpul e‐mailului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câştigătorului (nume, prenume, adresa completă a Participantului si numărul de telefon).

In cazul in care Participantul extras ca si castigator nu are posibilitatea de a trimite prin fax sau e-mail documentele solicitate pentru validare, acesta are obligatia de a specifica acest lucru in cadrul convorbirii telefonice initiale. Participantul aflat intr-un asemenea caz va stabili de comun acord cu reprezentantul Agentieii o modalitate de livrare a documentelor necesare validarii premilui, în termen de maxim 3 zile lucrătoare  de la data anunțării prin telefon a faptului ca a fost tras la sorti ca si castigator.

Participantii desemnați câştigători şi care din orice motiv nu trimit documentele de validare în condițiile descrise de Regulament, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, vor fi invalidați şi se va apela la rezerve, în ordinea extragerii lor, urmând caacestea să parcurgă procesul de validare, fiecare etapă având un număr de zile egal cu cel de validare a câştigătorilor extraşi initial. Agentia nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii potențialilor câştigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.

Premiile vor fi livrate prin curier, pe numele si adresa castigatorilor. Castigatorul va fi anuntat ziua cand s-au depus la curier si ziua aproximativa cand  va primi premiul. Castigatorul trebuie sa semneze confirmarea de primire.

Premiile fizice vor fi acordate in maxim 60 de zile lucratoare de la sfarsitul Campaniei.

Livrarea premiilor de catre Organizator, dovedita prin actele (proces verbal predare-primire, confirmare de primire), se va considera acordarea de drept a premiului. Din momentul primirii confirmarii de primire a premiului, Agentia este eliberat de orice alta obligatie fata de castigator.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

Agentia Campaniei va acorda premiile doar  acelor castigatori care au luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

Agentia si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Agentia Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Agentia nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

Agentia nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie. Producatorul fiecarui produs sau serviciu oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie/conformitate .

Agentia nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

Agentia nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi numar de pe bonul fiscal din aceeasi locatie; in acest caz va fi validat castigator primul Participant care face dovada etichetei in original, conform Regulamentului Oficial.

Agentia va acorda premii Participanților care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Agentia constată că un câştigător  nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Agentia îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Agentia să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Agentia constată asemenea situații după ce Premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Agentieii valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Agentia nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Agentia si Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • Pierderile si/sau întârzierile in trimiterea/primirea bonurilor fiscale, generate de oricare defecțiuni sau probleme tehnice independente de voința Agentieii;
 • Situațiile în care nr de telefon nu poate fi identificat/nu este valabil şi ca atare Agentia nu va putea contacta Participanții la Concurs;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra nr de telefon declarate de Participanti.

Agentia are dreptul de a invalida inscrierile in scopul participarii la Campanie care conțin informații false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condițiile de validare menționate în prezentul Regulament.

Agentia si Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă înscrierile respective vor fi anulate.

Agentia si Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Agentia si Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenție de influențare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câştigarea de Premii, Agentia are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Pentru claritate, in caz de suspiciuni de frauda, Agentia si Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita si a-i fi prezentate (direct Agentieii sau reprezentantilor acestuia si/sau ai Organizatorului), originalele bonului fiscal si ambalajului produsului participant, respectiv ale actului de identitate, folosite pentru participarea la Campanie.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Agentia se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câştigători prin primirea Premiilor în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

Agentia va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest Regulament. Orice alte declarații de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului. Agentia nu va avea nici o răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu acest Concurs.

In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea produselor Duracell achizitionate si participante la Campanie.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 • Agentia, în vederea desfăşurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanților la acest Concurs în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele înscrise şi câştigătorii premiilor Campaniei, li se vor solicita si daca sunt de acord, îşi exprima acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Agentieii în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor conform prevederilor legale si ale prezentului Regulament.
 • Agentia garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. Participantul la Concurs, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
 • Participantii au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita Agentieii ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite pe adresa: Essa Sales&Distribution S.R.L., Str. Siret, nr. 50, sector 1, Bucuresti, Romania, o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată.
 • Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Agentia trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare/este necesar pentru derularea Concursului. Codul numeric personal, precum şi Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câştigătorilor unor premii cu valoare care depăşeşte 600 RON, conform obligației impuse de Codul Fiscal. Numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Concurs vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață.

Agentia le poate solicita Participanților acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele lor, oraşul de reşedința, imaginea şi vocea. Participanții nu vor fi obligați să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere. In cazul în care Participanții vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr‐o declarație scrisă semnată de aceştia.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Agentiei sau Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau  partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Agentieii din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea prevederilor Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Agentia va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Codului Civil Roman. Agentia si Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligata sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 • Regulamentul Oficial de participare/desfasurare al Campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul duracell.ro sau printr-o solicitare scrisa catre S.C. Essa Sales&Distribution S.R.L.cu sediul in strada Siret, numarul 50, Sector 1, Bucuresti.
 • Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Prin inscrierea in Companie, Participantii sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre ei a clauzelor din prezentul Regulament.
 • Potrivit liberei decizii a Agentieii, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Agentia isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a Agentieii: www.pella.ro/regulament.html , cu cel putin 24 de ore inainte ca aceste sa devina aplicabile
 • Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in scris, la urmatoarea adresa: C. Essa Sales&Distribution S.R.L., Str. Siret, numarul 50, sector 1, Bucuresti, Romania.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000  privind comercializarea produselor si serviciilor de piata şi se autentifică  într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 4 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 exemplare au fost eliberate părţii.

S.C. ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L.